Γιατί βλέπω “μυγάκια”;

mygakia-1 Γιατί βλέπω "μυγάκια"; Γιατί βλέπω "μυγάκια"; mygakia 1Ενα από τα πιο συχνά ενοχλήματα που αναφέρουν οι ασθενείς πουεπισκέπτονται τον οφθαλμίατρο είναι τα “μυγάκια” που βλέπουν στοοπτικό τους πεδίο, τα οποία γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτά ότανκοιτούν σε ομοιόμορφο οπτικό πεδίο.

Τα εξιδρώματα του υαλοειδούςλοιπόν όπως ονομάζονται , μπορούν επίσης να περιγραφούν από τουςασθενείς σαν στίγματα, κηλίδες, ιστούς αράχνης, κόκκους σκόνης ημικροσκοπικά έντομα. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι όπου και ανστρέψουμε το βλέμμα μας τα βλέπουμε μπροστά μας.

Γιατί όμως βλέπουμε “μυγάκια”;

mygakia-2 Γιατί βλέπω "μυγάκια"; Γιατί βλέπω "μυγάκια"; mygakia 2Η συχνότερη αιτία είναι οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις του υαλοειδούςπου συμβαίνουν με την πάροδο της ηλικίας. Το υαλοειδές είναι τοgel που υπάρχει στο εσωτερικό του οπισθίου μέρους των ματιών μας.

Με τα χρόνια το υαλοειδές χάνει την ομοιογενειά του καιρευστοποιείται κυρίως στο κέντρο. Το κεντρικό ρευστοποιημένο υαλοειδές δεν μπορεί να στηρίξει το περιφερικό που είναι πιοσυμπαγές με αποτέλεσμα να αποκολλάται απο τα εσωτερικά τοιχώματα του οφθαλμού και απο την προσφυσή του στο οπτικόνεύρο (οπισθία αποκόλληση υαλοειδούς).

mygakia-3 Γιατί βλέπω "μυγάκια"; Γιατί βλέπω "μυγάκια"; mygakia 3Μικρά κομματάκια πιοσυμπαγούς υαλοειδούς τα οποία “πλέουν” στο κεντρικό ρευστοποιημένο υαλοειδές γίνονται αντιληπτά σαν “μυγάκια”. Δεν είναι όμως μόνο οι ηλικιωμένοι που τα βλέπουν.

Τα συναντάμε και σε νεότερα άτομα με μυωπία η ότανυπάρχει ενδοφθάλμια φλεγμονή η αιμορραγία υαλοειδούς. Επίσηςμετά απο τραυματισμό η επέμβαση του οφθαλμού αλλά καιεπέμβαση στο πρόσωπο. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι συγγενή.

Πώς τα αντιμετωπίζουμε;

mygakia-4 Γιατί βλέπω "μυγάκια"; Γιατί βλέπω "μυγάκια"; mygakia 4Ο εγκέφαλος έχει την τάση να αγνοεί ότι δεν χρειαζόμαστε. Οσο περισσότερο χρονικό διάστημα βλέπουμε τα μυγάκια τόσο λιγότερο τα αντιλαμβανόμαστε. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται θεραπεία.

Εαν ενα εξίδρωμα εμφανίζεται ακριβώς μπροστά στον οπτικό μας άξονα μπορούμε μετακινώντας το βλέμμα μας σε διάφορες κατευθύνσεις να το βοηθήσουμε να αλλάξει θέση. Οταν τα “μυγάκια”επηρεάζουν την ορασή μας αισθητά και δεν βελτιώνονται με τον χρόνο τότε μπορούμε να επιχείρησουμε βιτρεκτομή (χειρουργικήεπέμβαση με την οποία μετακινούμε το υαλοειδές απο το μάτι).

Η βιτρεκτομή βέβαια πρέπει να επιχειρείται μετά απο σκέψη γιατί δεν είναι άμοιρος επιπλοκών όπως ρωγμή αμφιβληστροειδούς, αποκόλληση υαλοειδούς και καταρράκτη. Τελος υπάρχει η δυνατότητα χρήσης Yag laser μέθοδος λιγώτερο επεμβατική για το μάτι σε σχέση με την βιτρεκτομή.

Πότε ομως πρέπει να ανησυχούμε για τα “μυγάκια που βλέπουμε;

Συνήθως τα “μυγάκια” γίνονται αντιληπτά όταν κυττάμε σε φωτεινόοπτικό πεδίο. Αν όμως αρχίσουν να φαίνονται σε οποιοδήποτε background, αυξηθούν αιφνίδια σε αριθμό η συνοδεύονται απόμείωση της όρασης και λάμψεις τότε καλό θα είναι μια άμεση εξέταση απο τον οφθαλμιατρό σας.

Thomas BaliakosΓιατί βλέπω “μυγάκια”;